Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 


3/2016

Superintendendilt

  Taavi Hollman
  Hea lugeja! Apostel Paulus palvetas Filipi linna usklike prast alljrgnevate snadega: Ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks selges tunnetamises ja kiges tajumises, et te viksite kindlaks teha, mis on peaasi, ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse pevaks, tis iguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse lbi, Jumala austuseks ja kiituseks. (Filiplastele 1:9-11).  Loe edasi...


Jutlus
  Me oleme Jumala kes kui savi
  Risto Santala
  1967. aastal pidas Soome jutlustaja Risto Santala jutlusteseeria selle kohta, kuidas pottsepp toimetab saviga ning selle piltlikust seosest meie eluga, kus Jumal meid kui savi vor-mib. See teema sai ka raamatuks ning on eesti keeles ilmunud pealkirja all Savist Nuks. Jrgne-valt katkend raamatust.  Loe edasi...


Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
  Orjusest vabaks
  Mirjam Tinno
  Tunnistus
  Eelmises ajakirja numbris alustasime Mirjami elumuutuse lugu. Seekord ta jtkab oma tunnistust.   Loe edasi...


Lastetoost meil ja mujal
Nõuandenurk
Misjon ja heategevus
  Pikesekiir
  Triin Tarendi
  Jhvi Puuetega Laste Tugikodu snni- ja kasvulugu
  Jhvi koguduse pastor Artur Pld kandis aastaid sdames ideed luua piirkonna puuetega lastele keskus, et anda vanematele vimalus hinge tmmata ning vimaldada neile tuge ja nustamist.   Loe edasi...


Kirikuelu
  EMK XII suvekonverents
  Merlin Raev ja Riine Tiirik
  4.-7. augustil toimus EMK XII suvekonverents Aa rannas. Seekordne teema kandis pealkirja Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma sdamega ja kogu oma hingega ja kogu oma juga ja kogu oma mistusega, ning oma ligimest kui iseennast! (Lk 10:27.)  Loe edasi...


Aastakonverents
Usupühad
  Lehtmajade pha kokkukogumise pha
  Martit Prantsus
  Juudi phadekalender on vga tihe ja mitmeklgne. Seal leidub nii iidseid, aastatuhandete vanuseid usuphi kui ka alles viimase sajandi jooksul lisandunud thtpevi; on nii rmu- kui leinaphasid.   Loe edasi...


Hingehoid
  Koht, kus saad hingetoitu
  Inna Vlja
  Jumal ei ole me tandja. Ta on Isa, kes armastab meid, kes tahab suhelda, tahab meile endast anda palju rohkem, kui me siiani oleme saanud. Ja see ei sltu sellest, kui vana sa oled vi kui kaua sa oled usuteel kinud.   Loe edasi...


Piibel
  Koguduse thendus
  Anne Saluraid
  Snaseletus
  Kristlaseks olemise juurde kuulub kindlasti igaphapevane kirikuskik, ja neid, kes seda ei praktiseeri, hutatakse leskutsega heebrea kirjas: rgem jtkem unarusse oma koguduse kooskimist, nnda nagu mnel on kombeks, vaid julgustagem selleks ksteist ja seda enam, mida rohkem te nete seda peva lhenevat. (Hb 10:25.)  Loe edasi...


Luulenurk
In memoriam