Luuka 24:34 kirjutatakse Jeesuse järelkäijatest, kes ütlesid: „Issand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud Siimonale.”

KRISTUS ON ÜLES TÕUSNUD! TA ON TÕESTI ÜLES TÕUSNUD! HALLELUUJA!

Saatku see lühike tunnistus - Issand on tõesti üles äratatud! – meid meie igapäevases elus, perekondades, töös ja teenimises Jumala riigis!

Kristuse ülestõusmisega jäi minevikku kõik möödunu, saades kaetud andestusega Jumalalt, ning algas uus ajajärk, milles Kristus valitseb üle surma ja haiguse, patu ja needuse. Olgem Kristuse väe edasikandjad selles materiaalses maailmas, et leevendada valu, tuua lootust, anda julgustust, suunata inimesi ühendusse Kristusega ning laiendada Jumala riigi territooriumi!

Õnnistatud ülestõusmisaega!
Taavi Hollman
EMK superintendent