Noortetoimkonna eesmärk on arendada ja koordineerida kiriku noortetööd ning toetada noori nende vaimulikul teekonnal. Oma eesmärgi saavutamiseks on noortetoimkond korraldanud aastate jooksul mitmeid üritusi, nagu suvine noortelaager, sü gi- sene noortekonverents, kevadine noortejuhtide koolitus. Üritused on toimunud Eesti erinevates paikades.

Lisaks noortetööle Eestis on noortetoimkonna eesmärgiks olnud ka välissidemete arendamine nii Põhja-Euroopa ÜMK Noortenõukogu kui ka Euroopa Metodisti Noortenõukogu kaudu.

Välissidemete arendamise tulemusel on mitmed noored saanud võimaluse osaleda Põhja-Carolina (USA) ja Põhja-Euroopa metodisti noorte vahetusprogrammis Caravan. Noortetoimkond on esindatud ka Eesti Kirikute Noortenõukogus, mis planeerib ja korraldab üle-eestilisi oikumeenilisi noorteüritusi.

Noortetoimkonna eesmärgiks on jätkata suvelaagrite ja noortekonverentside korraldamist ning suunata need eelkõige teismelistele noortele. Samuti jätkame noortejuhtide koolitusi, et aidata neid noortetöö korraldamisel oma koguduses ning julgustada neid selles töös.

Üks noortetoimkonna eesmärkidest on leida võimalusi täisajaga noortetöö koordinaatori palkamiseks. Senini on EMK noortetöö koordineerimist teinud vabatahtlikud oma töö ja/või õpingute kõrvalt. Juhid läbi aastate on olnud: Üllas Tankler, Taavi Hollman, Andreas Rahuvarm, Teet Rehepapp, Thea Kant, Rein Laaneser, Marjana Luist, Grete Lepa.

Perioodil 2006–2007 kuulub noortetoimkonda kuus liiget üle Eesti: Marjana Luist, Ats Lahi, Lauri Tankler, Merlin Metsla, Kätrin Põllu ja Grete Lepa (juht).