EMK misjonitoimkond loodi pärast Eesti taasiseseisvumist. Aastate jooksul on aktiivsemad misjonit tegijad olnud Mari Kerde ja Evelina Soe, kes on töötanud organisatsiooni Youth With A Mission kaudu Norras. Kertšis, Ukrainas on olnud mitmel misjonireisil Julia Kalašnikova ja ühe korra ta ema Irina Kalašnikova. Koostöös EMK Teoloogilise Seminari üliõpilastega alustas misjonitoimkond lühiajalisi misjonireise soome-ugri hõimurahvaste juurde. Seal on viibinud Ardo Pärna, Joel Aulis, Kaja Rüütel, Ljudmilla Voltšihhina, Mark Nelson ja Taavi Hollman (Tallinn), Andrus Kask (Räpina), Julia Kravets (Jõhvi) ning Sergei Žingel ja Vitali Baranov (Kunda).

Misjonitoimkonna liikmed alates 2005. aastast on Kaupo Kant ( juht), Kaja Rüütel, Ljudmilla Voltšihhina, Mari Kerde, Mark Nelson.

EMK misjonitoimkonna prioriteedid on välismisjon (misjonitöö väljaspool Eesti Vabariigi piire, näiteks soome-ugri rahvaste hulgas); sisemisjon (väljapoole kogudust ulatuv evangeelne töö, uued algatused) ning misjoni- ja evangelismitöö alane koolitus (misjonipäevad, koolitusseminarid, koguduste misjoni-alane teavitamine).

Viimaste aastate suurem ettevõtmine on olnud eeskätt EMK suvekonverentside alga­tamine ja läbiviimine. 2005. aastal oli selle konverentsi teema „Jeesus Kristus – tee tõde ja elu”; 2006 „Olge täiuslikud!” ja 2007 „Minge edasi!”. Osaletakse projektis „Jaga jõulu­rõõmu“, kus misjonitomkonna eestvõtmisel valmis­tatakse jõulupakikesi Setumaa lastele.

Koostöös Eesti Evangeelse Alliansiga osaleb EMK misjonitoimkond projektis „Hõimu­rahvaste aeg”.

Misjonitoimkond kuulub ÜMK Põhjala ja Balti piirkonna misjonitoimkonda.