Kaplaniteenistus

EMK Kaplaniteenistus

Aadress ja kontaktinfo

EMK kaplaniteenistus 
Narva mnt 51
10152 Tallinn
50 86 250

Pank: a/a EE641010052004731009
selgitus "Kaplaniteenistus"
raivo nikiforov2
  Kontaktisik:
Raivo Nikiforov

EMK kaplanid:Olavi Ilumets, (Tartu vangla vanemkaplan)
Major Raivo Nikiforov (Kaitseliidu vanemkaplan)
Kapten Jana Laaneser (Õhuväe staap)