Laager Giideon asub looduslikult kaunis paigas Lüganuse vallas Aa rannas. Enne II maailmasõda asus seal piirivalve ohvitseride kasiino, hiljem keemiatööstusele kuuluv puhkekodu. Sõjapäevil paiknesid Aa külas Saksa sõjaväe allüksused. Sobivate loodus­like tingimuste tõttu tahtsid nad ehitada randa väikekaatrite sadamat Nõukogude sõ­javangide abiga, kuid need tööd jäid teosta­mata. 1946. aastast on Aa rannaäär olnud laste päralt. Nõukogude ajal asutati sinna pioneerilaager. Aa laager ehitati üles mitmes järgus ja praeguseks koosneb 15 hoonest, mis võivad mahutada kuni 400 inimest.

1993. ja 1994. aasta suvel kasutasid Aa laagrit kristlased Eesti Metodisti Kirikust. Tollane Eesti Põlevkivi juhtkond mõistis lastega tehtud töö kasulikkust ja tegi EMK-le ettepaneku laager ära osta.

Tänu USA sõprade abile leiti Asbury ÜMK kogudus Tulsas Oklahomas, kelle abiga laager ostetigi. Ostu-müügi lepingule kirjutasid 15. märtsil 1995 alla EMK superintendent Olav Pärnamets ja Eesti Põlevkivi peadirektor Väino Viilup. Kirikuvalituse otsusega määra­ti samal päeval direktoriks Artur Põld, kes juhatab tänini Giideoni laagri tööd.

Algusest peale on laagrit nii moraalselt kui materiaalselt toetanud Ameerika sõbrad. Igal suvel tulevad üle ookeani külla mitmed vabatahtlike grupid, kes aitavad remontida amortiseerunud hooneid ja korraldada laagri lasteprogramme. Laager on aastatega tublisti arenenud ja leidnud rahvusvahelist tunnus­tust, seda teatakse Lätis, Venemaal, Soomes, Rootsis ja Saksamaal. Tänu laagri tööle on kasvanud pühapäevakoolide töö ümberkaud­setes linnades. Koos laagri külalistega on korraldatud mitmesuguseid misjoniüritusi, laagris on aset leidnud perelaagrid, Emmause üritused, EMK suvepäevad jpm.

Tulevikus on plaanis laagrit edasi arendada, rannaäär välja ehitada ja hooned renoveerida. Kokku kuulub laagrile 24,75 hektarit maad, mille arendamiseks on tere-tulnud igasugune abi.