Alates 1921. aastast pidas Pärnu kogudus neli aastat teenistusi Kar­ja ja Possieti tänava nurgal asuvas hoones, viis aastat Suur-Veski ja Liiva tänava nurgal asuvas majas. Aastail 1930–1940 kasutas kogu­dus ruumi aadressil Riia maantee 14. Nõukogude võim konfiskeeris selle 1940. aastal. 1947. aastal andsid linnavõimud kogudusele loa kasutada jumalateenistusteks seitsmenda päeva adventistide koguduse ruumi Karja tänav 3.

1987. aastal algasid läbirääkimised oma kiriku ehitamiseks ja aastal 1990 toimus rahvus­vaheline arhitektuurikonkurss, mille võitis eesti arhitekt Ilmar Klammer. 8. juunil 1992 toi­mus ehituse pidulik avamine, kirikuhoone õnnistati sisse 17. detsembril 1995.

Nõukogude perioodil oli kogu­dusele suureks õnnistuseks pastor Laas Helde ametiaeg. Ta oskas võita noorte südameid ja toetas nende julgeid ettevõt­misi. Paljud noored tulid aastail 1967–1983 elavale usule, mille tulemusena hakkas kogudus kas­vama Nõukogude võimuorganite vastutegevusele vaatamata.

Kõige kauem on kogudust teeni­nud Üllas Tankler (1983–2005), kes töötab nüüd ÜMK Globaaltee­nistuse (General Board of Global Ministries) New Yorgi peakor­teris Euroopa ja Põhja-Aafrika piirkonna täitevsekretärina. Pärnu kogudus on saanud tuntuks laiemale avalikkusele kristlike juhtimiskonverentside korraldamise kaudu.

Pärnu koguduse sõpruskogu­duseks on Asbury ÜMK (Asbury United Methodist Church) Tulsa linnas, Oklahomas.

Pastorid:

 1. Karl Kuum 1921–1924
 2. Voldemar Ojasson 1924–1925
 3. Eduard Raud 1924–1930
 4. Jaan Puskay 1930–1938 (1936 ka Viljandis)
 5. Ferdinand Tombo 1938
 6. August Parkja 1938
 7. Eduard Raud 1938–1941
 8. Ferdinand Tombo 1941–1960
 9. Voldemar Ritsbek 1960–1965
 10. Heino Veensalu 1965–1967
 11. Johannes Roosnurm (pastori kt) 1967
 12. Laas Helde 1967–1968
 13. Johannes Truu 1968
 14. Laas Helde 1968–1983
 15. Üllas Tankler 1983–2005
 16. Tõnu Kuusemaa (pastori kt) 1988–1991
 17. Tõnu Kuusemaa (abipastor) 1991–1997
 18. Tõnu Kuusemaa aastast 1997
 19. Maire Ivanova (noortepastor) 2001–2005
 20. Maire Ivanova (osalise ajaga) 2005–2012