Töö Narvas algas 1924. aastal. Algul käidi koos üüriruumides. Alles 4. oktoobril 1933 õnnistas Aleksander Kuum raekoja kõrval koosolekute saali, kuhu mahtus 150–180 inimest.

II maailmasõjas Narvale osaks saanud häving peatas metodistide tegevuse kuni aastateni 1965–1967, mil alustati töö taastamist. 18. septembril 1965. aastal toimus ühes Narva korteris püha õhtusöömaaeg Johannes Lilleoru juhtimisel. Narva metodistide grupi liikmed kuulusid tollal Rakvere kogudusse. Metodisti kogudus Narvas sai ametlikult taastatud 12. veebruaril 1967.

12-liikmeline kogudus tegutses sel ajal baptistide majas Taime tänav 2. 14. jaanuaril 1968 ordineeris superintendent Aleksander Kuum diakoniks Kustav Roosaare, kelle eestvõtmisel osteti 1969. aasta kevadel koguduse liikmete annetatud rahaga maja. Selle maja, mis asus aadressil Roheline 12, õnnistas superintendent Kuum 22. juunil 1969.

Peeter Piirisilla ajal, kes sai superintendent Hugo Oengo poolt määratud 18. septembril 1977 Narva koguduse pastoriks, jäi ka viimati soetatud maja koguduse kooskäimiste jaoks kitsaks. Peeter Piirisild pöördus isiklikult Narva linnapea jutule suuremate ruumide asjus. Imekombel anti valida kolme peatselt tühjaksjääva maja vahel, millest kõige sobivamaks osutus Rakvere tn 4. Koguduse juhatuse ja kirikuvalitsuse nõusolekul otsustati maja vastu võtta. Mais 1982 vabanes maja elanikest, kes said parema elamispinna. Sama aasta lõpul saadi Narva täitevkomiteest luba maja pühakojaks ümber ehitada. Alles 1983. aasta maist võis alustada remonttöödega, mis kestsid ligi kolm ja pool aastat.

22. juunil 1986 pühitseski piiskop Ole E. Borgen sisse Narva Rahu kiriku aadressil Rakvere tänav 4. See oli Nõukogude ajal esimene kirikuhoone, mille pühitses ÜMK Põhja-Euroopa piiskop. Koguduses toimusid jumalateenistused eesti, soome ja vene keeles. Praegu toimub seal põhiliselt venekeelne töö.

Pastorid

 1. Alfred Tõns 1924–1925
 2. Hjalmar Salmi (vene töö) 1924–1925
 3. Jaan Sprenk (pastori kt) 1933–1934
 4. Aleksei Poobus 1933–1936 (kogudus asutati ametlikult alles 06.10.1934)
 5. Eduard Hark 1936–1937
 6. Eduard Raud 1937–1938
 7. Jaan Puskay 1938–1939
 8. Konstantin Vipp 1939–1940 (asus tööle 16.09.1939)
 9. Johannes Kastan 1967–1968
 10. 1Kustav Roosaar 1968–1970
 11. Heino Laine 1970–1972
 12. Kustav Roosaar 1972–1974
 13. Peeter Piirisild (pastori kt) 1974–1977
 14. Aleksander Truss (soome töö) 1976–1992
 15. Peeter Piirisild 1977–2005 (eesti ja vene töö), 2005-2010 (eesti töö)
 16. Vladimir Beregovoi (vene töö) 2005 - 2010
 17. Erkki Sepp aastast 2010