Taavi HollmanEMK superintendendiks valiti 2005 aasta juunikuus Taavi Hollman.

Metodisti Kiriku superintendendi kohusteks on kokku kutsuda ja juhatada koguduste konverentse, esitada aastakonverentsil EMK vaimuliku tegevuse aruanne, teostada järelvalvet vaimuliku töö üle kirikus, viia läbi vaimulikke talitusi ja kutsetöötajate õnnistamisi, hoolitseda koguduste ametikandjate, nende leidmise, ettevalmistamise ja vaimuliku kasvatuse eest ning vajaduse korral teha ettepanekuid vaimulike ametikandjate ametisse määramiseks. Superintendent esindab Eesti Metodisti Kirikut Eestis ning välismaal.

Taavi Hollman on sündinud 4. veebruaril 1969 metodisti perekonna 1.lapsena Tallinnas. Juba noorelt koges ta Jumala kutset andes oma elu Jeesusele juulikuu ühel neljapäeva õhtusel teenistusel Mere pst 3 kirikus 1979 aastal, olles siis 10 aastane.  12. oktoobril 1986 ühines ta Tallinna metodisti kogudusega. Noore poisina püüdis ta külastada jumalateenistusi niipalju, kui võimalik.

Haridusteed alustas 1976. aastal Tallinna 36. Keskkoolis, 1987. aasta sügisel jätkas õpinguid Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitus-teaduskonnas tööstus- ja tsiviilehituse erialal. 1988. aastal tuli õpingud katkestada ja minna teenima Nõukogude armeesse. Aasta hiljem, tuli välja seadus, et kõik sõjaväes olevad üliõpilased tuleb vabastada ennetähtaegselt ja lasta neil jätkata õpinguid ülikoolis ja nii vabaneski Taavi sõjaväest augustis 1989. Nõukogude sõjaväest Kaliningradi oblastis oli nii palju kasu, et Taavi Hollman sai 3. järgu koka paberid ja sai oma esimese usulise karastuse.

Eestisse naastes jätkas Hollman õpinguid TPI-s, ent samas valdas teda suurem soov olla täisajaliselt Jumalariigi töös. 1991 läks õppima 3-kuulisesse piiblikooli Tallinnas, mille korraldajaks oli Global Outreach Bible Institute, Eesti osakond. 14-15 aastasena palus Olav Pärnamets tal hakata tegelema noortetööga. Taavi algatusel hakati pidama noorteteenistusi Mere pst kiriku tagasaalis. Samuti juhatas ta noorte palveosadusi.

Taavi Hollman abiellus 24.oktoobril 1992 Merle Purjega. Nende peres kasvab viis last.

Taavi pere
1992. aasta märtsis ordineeriti Taavi Hollman piiskop Hans Växby poolt diakoniks ja määrati noortepastorina teenima Tallinna kogudust. Igatsus oli omandada korralik teoloogiline haridus ja 1993. aasta veebruaris asus ta õppima Tartu Teoloogia Akadeemias. Kui 1994. aasta septembris alustas tööd Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar, jätkas ta teoloogiaõpinguid seal. Õpingutele lisaks tegi ta jätkuvalt tööd koguduse noortega, mistõttu pidi ta vahepeal seminaris õppima osalise ajaga. Aastal 2000 sai ta rakenduskõrghariduse diplomi teoloogia erialal ja sama aasta juunis sai ta vanema ordinatsiooni piiskop Växby poolt.

Aastail 2000–2005 töötas Hollman kaplanina EMK Teoloogilises Seminaris ja septembrist 2001 võeti ta tööle õppejõuna evangelismi ja koguduse kasvu alal. Noortepastorina on ta esindanud EMK-d Põhja Euroopa Metodisti kiriku noortenõukogus ja Eesti Kirikute Noortenõukogus. Taavi on olnud EMK noortenõukogu ja misjonitoimkonna liige. 18. juunil 2005 valiti Taavi Hollman EMK superintendendiks.

Alates augustist 2005 on superintendent Taavi Hollman koos Olav Pärnametsa ja Toomas Pajusooga EMK esindajaks Eesti Kirikute Nõukogus. Ta on Eesti Evangeelse Allianssi eestseisuse liige ning EMK kirikuvalitsuse liige ja aastast 2005 selle esimees. Hollman on kirjutanud mitmeid artikleid ajakirjas Koduteel ja on osalenud mitmetel täienduskoolitustel nii kodu- kui välismaal (Põhja-Carolina, USA; Cliff College, Inglismaa; Oslo, Norra). Tema eestvedamisel on taastatud EMK pastorite osadus- ja palvepäevad.

Rahvusvahelisel tasandil on T. Hollman pidanud mitmeid ettekandeid. Kõigepealt rahvusvahelisel noorte kristlaste konverentsil (International Christian Youth Conference) Saksamaal Hamburgis (1994) ja Põhja-Iirimaal Belfastis (2002). Veelgi olulisem oli tema ettekanne juulis 2006 Metodisti Maailmanõukogu Konverentsil, kus ta valiti Metodisti Maailmanõukogu Eksekutiivkomitee liikmeks.

Narva mnt 51
10152 Tallinn
tel: 66 88 497
keskus ® metodistikirik.ee