Kirikuvalitsus on EMK täidesaatev organ, mis koosneb kaheksast liikmest.  Kirikuvalitsuse koosolekuid juhatab kirikuvalitsuse esimees, tema äraolekul aga asetäitja. Kirikuvalitsuse ülesandeks on EMK tegevuse juhtimine vastavalt aastakonverentsi otsustele. Kirikuvalitsuse ülesanneteks on Aaastakonverentsi tööorganina kooskõlastatult superintentendiga kirikuelu jooksvate küsimuste lahendamine, aastakonverentsi otsuste täitmine, kiriku töö ja tegevuse korraldamine.

Käesoleval tööperioodil on kirikuvalitsuse liikmed:
Christian Alsted (ex officio), Taavi Hollman (ex officio), Urmas Sassian (esimees), Robert Tsherenkov (esimehe asetäitja), Marjana Luist (sekretär), Kaupo Kant, Rein Laaneser, Artur Põld, Meeli Tankler.

Kirikuvalitsuse kontakt:
Narva mnt 51
Tallinn 10152
tel: 66 88 497
e-mail: keskus ® metodistikirik.ee