Kaheksateistkümnenda sajandi alguse Inglismaa oli pea kakssada aastat peale Inglise kiriku sündi moraalselt kohutavas olukorras. Sellesse olukorda sündis John Wesley, keda tänapäeval mitukümmend kirikut loevad oma esiisaks. Ta sündis 1703 aastal anglikaani kiriku vaimuliku perekonda. John sai magistri kraadi Oxfordi ülikoolist ja ordineeriti Inglise kiriku preestriks.Aldersgate'i kogemus

Oxfordis osales John Wesley usklike palveringis, mille liidriks ta pea tõusis. Oxfordis hakati ka selles osaduses käijaid kõigepealt metodistideks kutsuma. Nimi, mis neile hiljem omaseks sai, viitas kõigepealt nende usuelu metoodilisusele ja omas teatud pilkevarjundit. Kümme aastat peale enda ordineerimist kohtus John Wesley teel Ameerikasse vennastekoguduse liikmetega, kelle usukindlust ta kadestas. See pani teda küsima ta enese usu kohta ja igatsema sellesama päästekindluse järele. Peale tagasipöördumist Inglismaale osales ta Londonis nende jumalateenistusel, kus 24. mail 1738, ajal kui vend luges ette Martin Lutheri sissejuhatust Rooma kirjale, kauaoodatud murrang aset leidis. Ise kirjeldab ta seda sündmust järgnevalt: "Õhtul suundusin ma üpris vastu tahtmist koosviibimisele Aldersgate tänaval, kus üks esindaja luges Lutheri sissejuhatust Rooma kirjale. Umbes kolmveerand üheksa, kui ta parasjagu kirjeldas muudatusi, mida Jumal teostab südameis usu läbi Kristusesse, tundsin ma südames imelist soojust. Tundsin, et ma usaldan Kristust, ainult Kristust oma päästmiseks, ja mulle anti kindel veendumus, et ta on ära võtnud mu patud, isegi minu omad, ja päästnud mind patu ja surma käsust."

Kuulutustöö algus

Peale seda kogemust omandas Wesley elu uue tähenduse ja vitaalsuse. John Wesley entusiasm ja intellekt ühinedes ta noorema venna Charles Wesley muusika, Georg Whitefieldi jutlustamisanni, Thomas Coke juriidilise mõttega, moodustas võimsa liikumise kuulutamaks evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Kui anglikaani kirikute uksed nende ees sulgusid, pöördusid nad tänavaile ja põldudele ja leidsid tänuliku (vahel ka vaenuliku) kuulajaskonna unarussejäetud tööinimeste hulgast. Nii John kui Charles Wesley surid anglikaani kiriku preestritena, kuigi 24. detsembril 1784 rajati Baltimore’is Ameerika Metodistlik Episkopaalkirik (eesti traditsioonis tuntud Piiskopliku Metodisti Kiriku nime all).
2004. aasta andmete järgi on Metodisti Maailma Nõukogusse kuuluvate metodisti ja sellega ühinenud “Wesley traditsiooniga” kirikute liikmeskonnas kokku 70 miljonit inimest 130 riigist. Eesti Metodisti kirik kuulub iseseisva liikmeskirikuna Ühinenud Metodisti Kiriku liikmeskonda.