Haridustoimkond otsustati asutada 2004. aastal EMK aastakonverentsil, kus valiti ka selle esimene koosseis. Toimkonna liikmed on hetkel Thea Kant, Lii Lilleoja, Tarmo Lilleoja, Maire Ivanova, Irina Ivanova ja Inna Välja. Haridustoimkonna eesmärgiks on ilmiktöötegijate koolitus, elukestva õppe korraldamine kogudustes, kristlike koolitusmaterjalide kirjastamine. Toimkonna tähtsamaid projekte on olnud pastorite- ja ilmikute täiendkoolitus koostöös EMK Teoloogilise Seminari ja EMK ordinatsioonikomisjoniga 2006. aastal.

Aastail 2004–2009 koordineerib toim- kond 5-aastast kristliku haridustöö ja jüngerluse arendamise projekti Eesti Metodisti Kirikus.

Lisaks viib haridustoimkond läbi igaaastaseid koolituspäevi, mille teemad on olnud järgmised: 2004 – seminar-konverents “Kirik väikegruppides”; 2005 – väikegrupijuhtide treening-seminar; 23.–25. märts 2006 – Põhja-Euroopa ÜMK krist liku hariduse konverents „Elukestev kristlik õpe täna”; 24. märts 2007 – seminar-konverents “Kristlik perekond ühiskondlike muutuste ajal”.

Toimkond on kirjastanud mitmeid õppematerjale, nagu 37-nädalane leerikursuse materjal noortele, mis on saadaval CD-l (2004); Barbara Bruce’i „Elukestev õpe kristlikus kontekstis” (2005); „Jüngri piiblikursus” eesti ja vene keeles (2007).

Haridustoimkond pakub kogudustele abi koolituspäevade korraldamisel, nagu näidistundide läbiviimine (alfa, leerikursus, Jüng- ri piiblikursus), täiskasvanute ja grupijuhtide koolitus.

EMK haridustoimkonna ettevõtmisi on toet anud Fund Mission Europe, Briti National Appointments Fond, General Board of Global Ministries ja Christian Educators Fellowship.