17. - 19. juunini 2016 toimus Tallinna metodisti kirikus Eesti Metodisti Kiriku Aastakonverents

Osalesid kiriku vaimulikud ja delegaadid 25 kogudusest üle kogu Eesti ning kiriku töögruppide juhid. Konverentsi juhtis Põhjala- ja Balti piiskopkonna piiskop Christian Alsted Taanist. Külalistena USAst olid kohal Mary Ann Smith Oklahomast, Eddie ja Mary Nell Fox Tennesseest ja John David Landis Michiganist.

EMK Aastakonverents on Eesti Metodisti Kiriku kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ. Korralise aastakonverentsi kutsub kokku piiskop üks kord aastas kiriku tegevuskava, aastaaruannete, eelarvete kinnitamiseks, juhtkonna ja töögruppide valimiseks ning muude kirikuelu puudutavate küsimuste aruteluks.

Fotod: Üllas Tankler, Taavi Hollman
ozio_gallery_lightgallery