Toimetus | Tellimine


Eessõna
Toimetaja veerg
Piiskopilt
Superintendendilt
EMK 105
Jutlus
Arutlust
Mõtisklus
Meilt ja mujalt
Noortenurk
Noored tunnistavad
Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
Koduteel 100
Pildikesi kogudustest
Misjon ja heategevus
Misjon
Kirikuelu
Aastakonverents
Kirikuaasta
Usupühad
Kultuurikommentaar
Intervjuu
Meie inimesed
Arvustusi
Naiste Ühenduses
Hingehoid
Elust enesest
Piibel
Metodismist
Orelifondis
Reisikiri
Raamatu- ja plaadisoovitus
Kristlane naerab ja nuputab
Kirjakast
Ajalugu
EMK 100
Retronurk
Õnnesoovid
Luulenurk
In memoriam
Reklaam
 


2/2016

Toimetaja veerg
  Toimtaja veerg
  Taimi Pärna
  Suvi on osalt kenasti käes ja osalt alles algamas. Igal juhul päikest oleme sel aastal palju näinud ning kevade lõpp oli mõnusalt soe. Ka Jumala arm on tuntav me maal. Eriti võib seda kogeda noorte kristlaste olemises ja tegemistes – see kajastub nii noortenurgas kirjeldatud noorte loos, kui ka lastetöö lugudes ja tunnistustes.   Loe edasi...


Superintendendilt
  Metodismist maailmas
  Taavi Hollman
  Olen tagasi töölähetuselt Ameerikasse, kus toimusid 4.-7. maini Eesti Sõprade kohtumine Kingsport’is (Tennessee) ja seejärel 10.-20. maini Ühinenud Metodisti kiriku peakonverents 
Portlandis (Oregoni osariigis USAs).  Loe edasi...


Jutlus
  Jutlus kolmainupühaks
  Priit Gregorios Tamm
  Jh 16:12-15
  Kui järele mõelda, siis ega me väga palju oma elus ei arvesta Kolmainsusega, ei teadvusta seda. Me usume üht Jumalat nagu teisedki monoteistid – jah, meil on küll Isa ja Poeg ja Püha Vaim, aga Jumal on ikka üks. Ja kõik.  Loe edasi...


Mõtisklus
  Postkaardil on oma lugu
  Maire Simm
  Postkeaardil on oma lugu kus käsitsi kirjutatud postkaart muutub varsti ajalooks? Mina usun, et postkaarte saadetakse ka edaspidi, hoolimata sellest, et fotograafia ja internet pakuvad ohtralt alternatiive vanale traditsioonile. Klassikalise postkaardi saatmine on ilus ja südamlik komme, mida oskavad hinnata ka tänapäeva inimesed.  Loe edasi...


Meilt ja mujalt
  Paavst Franciscus tervitas metodiste
  KT
  7. aprillil kohtus paavst Franciscus Metodisti Maailmanõukogu, Metodisti Euroopa Nõukogu ja Briti Metodisti Kiriku delegatsiooniga. Nimetatud nõukogude ja kiriku esindajad olid saabunud Metodisti Oikumeenilise esinduse avamisele Roomas. (Methodist Ecumenical Office in Rome). Südamlikus õhkkonnas toimunud kohtumisel pidas paavst ka tervituskõne. Alljärgnevalt lühike kokkuvõte sellest:   Loe edasi...

  Tänukiri perenõustajatele
  Allikas: EELK Perekeskus  Loe edasi...

  Külaskäik Malmö sõpruskogudusse
  Toomas Pajusoo
  *Neljapäeval, 28. aprillil* alustas kuueliikmeline grupp Tallinna metodisti kogudusest sõitu Stockholmi poole praamlaevaga M/S Victoria 1, selleks et järgmisel hommikul jätkata teekonda Malmö suunas. Autoroolis oli meie segakoori ja Credo-Allika kammerkoori dirigent ja viiuldaja Eivin Toodo, kes sõitis sihtkohani jõudmiseks vapralt umbes seitse tundi. Sõidu ajal tehti vaid paar lühikest vahepeatust jalgade sirutamiseks ja kehakinnitamiseks. Seitsmekohaline täistuubitud auto mahutas lisaks viiulile, kitarrile ja pagasile veel meie reisiseltskonna, kuhu kuulusid Eivini abikaasa Evelin (laulja, klaveri- ja orelimängija), nende kuueaastane poeg Emil-Joosep, kes meid reisi ajal lõbustas, laulusolist ja kitarrist Joosep Serva, laulja, flöödi- ja klaverimängija ning fotograaf Johanna-Maarja Looris ja pastor Toomas Pajusoo.  Loe edasi...

  Õnnitleme!
  KT
  Maret Puu - on koguduseliige alates 1. juunist 1946, seega 70 aastat.  Loe edasi...

  Raamatupood “Logos” on taas avatud
  KT  Loe edasi...

  Emadepäeval Tallinna koguduses
  KT  Loe edasi...

  Oh aastad, miks on teil nii kiire...
  Uno ja Maie Kompus
  Maie ja Uno Kompuse 55 pulmaastapäev
  Alles, jah alles, oli meil abikaasa 
Unoga KULDPULM! Sel aastal aga tähistasime juba oma 55ndat pulma-aastapäeva.   Loe edasi...

  Kiriklikud tähtpäevad 2016. aastal
  KT  Loe edasi...


Noortenurk
  Minu kutsumuse lugu
  Mary Kuronzwy
  Minu nimi on Mary Kuronzwi ning olen pärit Zimbabwest, Aafrika lõunaosast. Eestisse tulin ma läbi Ülemaailmse Misjonikaaslase (Global Mission Fellow) programmi.   Loe edasi...

  Eelda suuri asju Jumalalt
  Mark Nelson
  Tahan teiega jagada, kui julgustatud ma sain, õpetades hiljuti EMK noortelaagris. Ma olen teinud tööd umbes seitse aastat Kanadas laste- ja noortelaagrites ning hiljem, mitme aasta jooksul, osalenud ka mõnes Eesti laagris, nii et selles vallas on mul natuke kogemusi. Ma tahan öelda, et meil on imeline grupp noori ja noortetoimkond, kes on palju targemad ja vaimulikult palju küpsemad, kui me arvatavasti aru saame. See annab mulle lootust tulevikuks!   Loe edasi...


Noored tunnistavad
  Orjusest vabaks!
  Mirjam Tinno
  Mirjam Tinno lugu
  Poolteist aastat tagasi lebasin voodis kurnatuna ja väsinuna, välja magamata ja unenägudest häiritud. Keha oli väsinud ja valus, hommikul tõusta oli raske, pea ja selg valutasid ning tuju rõõmsana hoida oli suur pingutus.  Loe edasi...


Lastetoost meil ja mujal
Lastelaegas
Nõuandenurk
  Internetisõltuvus
  Egle Hollman
  Lääne-Euroopa neuroloogid peavad noortele inimestele sageli panema diagnoosiks: Attention Deficit Trait (tähelepanu puudulikkuse seisund).  Loe edasi...


Kirikuelu
  ÜMK peakonverentsil 2016
  Taavi Hollman ja Tarmo Lilleoja
  ÜMK peakonverents 2016 toimus 10.-20. maini Portlandi konverentsikeskuses (Oregon Convention Center). Peakonverentsi teemaks oli „Minge siis” (Therefore Go) ja sellel osales ca 850 delegaati Euroopast, Aasiast, Aafrikast ja USAst. Konverentsil kasutati uut elektroonilist sõnavõttude järjekorrasüsteemi.   Loe edasi...

  Ühinenud Metodisti Kirik arvudes
  Andres Kapp
  Ühinenud Metodisti Kirik (edaspidi ÜMK) on Metodisti Maailmanõukogu suurim liikmeskirik.   Loe edasi...


Usupühad
  Nädalate püha
  Margit Prantsus
  Juudi pühadekalender on väga tihe ja mitmekülgne. Seal leidub nii iidseid, aastatuhandete vanuseid usupühi kui ka alles viimase sajandi jooksul lisandunud tähtpäevi; on nii rõõmu- kui leinapühasid.  Loe edasi...

  Juudi vanasõnad ja mõtteterad õppimise teemal
  On kombeks, et juudi 3-aastastele lastele hakatakse tähti ja Jumala sõna õpetama just nimelt 
nädalate püha ajal. Järgnevalt mõned juudi mõtteterad õpetamise ja õppimise teemal.   Loe edasi...


Hingehoid
  Leia oma päevas vaikuse aeg
  Anneli Klausson
  Elame suurte ja väikeste rütmide mõjusfääris – suvi ja talv, öö ja päev, töö ja puhkus jne. Ka meie oma elurütmid peaksid olema tasakaalus: tegevused ja kohustused vahelduma puhkuse- ja kosutuseaegadega. Jumal töötas kuus päeva, seitsmendal puhkas. Loeme, et ka Jeesus eraldus teistest, et olla palves ja lähedases suhtlemises oma taevase Isaga.  Loe edasi...